"А пули летят, пули..., а пули летят- мимо..."

Модные в теме ОБОРОНЗАКАЗА флешки-пули с гравировкой